ஹஜ்ஜின் வரலாறு..!

ஹஜ்ஜின் வரலாறு..!

அவனியில் எங்கும் காண முடியா ஓர் உன்னத மாநாடு..! சகோதரத்துவத்தின் அத்தகு உச்சி மோர்தலால், சாத்தா ...

ஹஜ் தரும் சிந்தனைப்பாடம்.!

ஹஜ் தரும் சிந்தனைப்பாடம்.!

ஹஜ் எனும் இஸ்லாமியக் கடரம எமக்கு உணர்த்தும் பாடங்கள் பல..! சகோதரத்துவம்,சமத்துவம் என்று பல முக் ...

ஹஜ்-எப்படி..??

ஹஜ்-எப்படி..??

ஹஜ் செய்வதற்கு முதலில் இஹ்ராம் கட்டவேண்டும். இஹ்ராம் என்பது குறிப்பிட்ட சில வார்த்தைகளைக் கூறுவ ...

ஹஜ்-உம்ரா செயல்முறை விளக்கம்..!

ஹஜ்-உம்ரா செயல்முறை விளக்கம்..!

ஹஜ்-எப்படி..?? ஹஜ் செய்வதற்கு முதலில் இஹ்ராம் கட்டவேண்டும். இஹ்ராம் என்பது குறிப்பிட்ட சில ...

ஹஜ்-உம்ரா செய்வது எப்படி…??

ஹஜ்-உம்ரா செய்வது எப்படி…??

ஹஜ்-உம்ரா ஹஜ், உம்ரா செய்முறை – பாகம் 1 இஸ்லாம் அறிவுறுத்தும் ஐம்பெருங்கடமைகளுள் ஹஜ்-ஜூம் ...

ஹஜ் -புனிதப் பயணம்

ஹஜ் -புனிதப் பயணம்

ஹஜ் -புனிதப் பயணம் நாம் இப்ராஹீமுக்கு (கஅபா எனும்) இந்த ஆலயத்தின் இடத்தை பின்வரும் கட்டளையுடன் ...

உம்ரா எப்படி?

உம்ரா எப்படி?

உம்ராவை செய்ய நாடினால் “லப்பைக்க உம்ரதன்” என்று கூற வேண்டும்.இவ்வாறு கூறுவதே இஹ்ராம் ஆகும். இதை ...

இதுதான் ஹஜ்..!

இதுதான் ஹஜ்..!

இதுதான் ஹஜ்..! மூதாதையர் இப்ராஹீம் (அலை) அவர்கள் எழுப்பிய அந்து ஏகஇறை இல்லத்துக்குக் கடமையாக செ ...

உலக சகோதரத்துவ மாநாடு! ஹஜ் செயல்முறை விளக்கம்!

உலக சகோதரத்துவ மாநாடு! ஹஜ் செயல்முறை விளக்கம்!

இஹ்ராம் அணிந்தவர் பின்வருவனவற்றை தவிர்க்க வேண்டும்.உடலிலோ, உடையிலோ மனம் பூசுவது.முடிகளைக் களைவத ...

அலை திரளும் மக்கள் பெருவெள்ளத்தில்..!

அலை திரளும் மக்கள் பெருவெள்ளத்தில்..!

ஒரு புனிதப் பயணத்தின் புல்லரிக்கச் செய்யும் புது அனுபவமிது..அரசனில் தொடங்கி அனைவரையும் இறைமுன்ன ...

ஹஜ் ஒரு விளக்கம் 1

ஹஜ் ஒரு விளக்கம் 1

ஹஜ் ஒரு விளக்கம் 1 - இஸ்மாயில் ஸலஃபி நாம் இப்ராஹீமுக்கு (கஅபா எனும்) இந்த ஆலயத்தின் இடத்தை ...

அழகிய ஆளுமை தினம் அர.பா..!

அழகிய ஆளுமை தினம் அர.பா..!

அரஃபா தினம்..! இஸ்லாமிய நாட்காட்டியில் ஒரு ஒப்புவமை இல்லா பாடத்தை உணர்த்தும் உன்னத தினம்..!மறும ...

குர்பானீ எனும் இறைதிருப்தியின் நாட்டம்..!

குர்பானீ எனும் இறைதிருப்தியின் நாட்டம்..!

மேலும், ஒவ்வொரு சமூகத்தார்க்கும் பலியிடும் ஒரு நெறிமுறையை நாம் வகுத்துக் கொடுத்துள்ளோம் அந்த(ந் ...

ஹஜ் எப்படி? 2

ஹஜ் எப்படி? 2

ஹஜ் எப்படி? 2 ஏன் ஈ, அவர்களிடமிருந்து எதையேனும் பறித்துக்கொண்டு போனாலும்கூட அதனிடமிருந்து அதனை ...

ஹஜ் எப்படி?

ஹஜ் எப்படி?

ஹஜ் எப்படி? மனிதர்களே! ஓர் உவமை கூறப்படுகின்றது; அதனை மிகக் கவனத்துடன் கேளுங்கள்: அல்லாஹ்வை விட ...

ஹஜ்: ஒரு வரலாற்று செய்தி..!

ஹஜ்: ஒரு வரலாற்று செய்தி..!

நாம் இப்ராஹீமுக்கு (கஅபா எனும்) இந்த ஆலயத்தின் இடத்தை பின்வரும் கட்டளையுடன் நிர்ணயம் செய்து கொட ...

பிராணிகளைப் பலியிடுதல்..!

பிராணிகளைப் பலியிடுதல்..!

கூறுவீராக: “நிச்சயமாக, எனது தொழுகையும் என்னுடைய வழிபாடுகளும் என்னுடைய வாழ்வும் என்னுடைய மரணமும் ...

புனித ஹஜ் கிரியைகள் -ஓர் அறிமுகம்

புனித ஹஜ் கிரியைகள் -ஓர் அறிமுகம்

புனித ஹஜ் கடமையை கடமையை நிறைவேற்றுபவர் மேற்கொள்ள வேண்டிய கிரியைகள் குறித்து ஒரு சுருக்க விளக்கத ...

இதோ, வந்துவிட்டேன் இறைவா..!

இதோ, வந்துவிட்டேன் இறைவா..!

ஹஜ் செய்திட மக்களுக்குப் பொது அறிவிப்புச் செய்வீராக! அவர்கள் வெகு தூரமான இடங்களில் இருந்தெல்லாம ...

ஹஜ்ஜின் வரலாறு..!

ஹஜ்ஜின் வரலாறு..!

அவனியில் எங்கும் காண முடியா ஓர் உன்னத மாநாடு..! சகோதரத்துவத்தின் அத்தகு உச்சி மோர்தலால், சாத்தா ...