தொழுகை-ஜகாத்..!

தொழுகை-ஜகாத்..!

தொழுகையை முறையாகக் கடைப்பிடித்தும்; ஜகாத் கொடுத்தும் வாருங்கள்; ஏனெனில் உங்களுக்காக எந்த நன்மைய ...

நரகநெருப்பிலிருந்து காத்துக்கொள்ள

நரகநெருப்பிலிருந்து காத்துக்கொள்ள

நீங்கள் விரும்பும் பொருள்களிலில் இருந்து செலவு செய்யாதவரை அல்லாஹ்விடத்தில் நன்மையை அடைய முடியாத ...

ஜகாத்துல் ஃபித்ர் – ஏன்? எதற்கு? எப்படி?

ஜகாத்துல் ஃபித்ர் – ஏன்? எதற்கு? எப்படி?

ஜகாத்துல் ஃபித்ர் – ஏன்? எதற்கு? எப்படி? (முழுமையான சட்ட விளக்கம்) அல்குர்ஆன் மற்றும் ஆதாரபூர்வ ...

நோன்புப் பெருநாள் தர்மம்!

நோன்புப் பெருநாள் தர்மம்!

ஏழைகளுக்கு உணவாக இருப்பதை நபியவர்கள் காரணம் காட்டியுள்ளதால் அந்தந்தப் பகுதிகளில் எது மக்களுக்கு ...

ஜகாத்தின் முக்கியத்துவம்!

ஜகாத்தின் முக்கியத்துவம்!

இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கடமைகளில் ஸகாத்தும் ஒன்றாகும். பொருளாதாரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட இக்கடமை, உ ...

இஸ்லாத்தின் ஐம்பெருந் தூண்களில் ஒன்றான ஜகாத் – தொடர்  1

இஸ்லாத்தின் ஐம்பெருந் தூண்களில் ஒன்றான ஜகாத் – தொடர் 1

இஸ்லாத்தின் ஐம்பெருந் தூண்களில் ஒன்றான ஜகாத் – தொடர் 1 பொருளாதாரச் சமநிலையின் அடிப்படையில், ...

ஜகாத் – விரிவான விளக்கம்!

ஜகாத் – விரிவான விளக்கம்!

ஜகாத் - விரிவான விளக்கம்!திண்ணமாக, இறைநம்பிக்கையாளர்கள் வெற்றி பெற்றுவிட்டனர். அவர்கள் எத்தகையவ ...

ஜகாத் :இறை நம்பிக்கையின் அடையாளம் !

ஜகாத் :இறை நம்பிக்கையின் அடையாளம் !

ஒருவனிடம் செல்வ வசதி இருந்தும் அவன் ஜகாத்தை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் நிச்சயமாக அவனிடம் இறை நம்பி ...

ஜகாத்துக்கு உச்சவரம்பு ..!

ஜகாத்துக்கு உச்சவரம்பு ..!

ஜகாத் எனும் கடமையான தர்மம், அதைக் கொடுப்பதற்குத் தகுதிபெற்ற ஒவ்வொரு முஸ்லி மும் அந்தக் கடமையானக ...

உண்டுப் புசித்து உடுத்திக் கிழித்ததுப் போக…!

உண்டுப் புசித்து உடுத்திக் கிழித்ததுப் போக…!

நீங்கள் விரும்புவதை (நல் வழியில்) செலவிடாத வரை நன்மையை அடைந்து கொள்ளவே மாட்டீர்கள். நீங்கள் எப் ...

வேண்டாம் வட்டி..!

வேண்டாம் வட்டி..!

வேண்டாம் வட்டி..!(ஆனால்) வட்டி உண்பவர்கள் ஷைத்தானால் தீண்டப்பட்டு பைத்தியங் கொண்டவன் எழுவது போல ...

தொழுகையும் ஜகாத்தும்..!

தொழுகையும் ஜகாத்தும்..!

தொழுகையும் ஜகாத்தும்..! வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவனும், வானவர்களைத் தூது கொண்டு செல்பவர்கள ...

புன்னகை :சில மருத்துவ உண்மைகள்

புன்னகை :சில மருத்துவ உண்மைகள்

மேலும், எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல்கள் புரிந்திருப்பார்களோ அவர்களை நாம் திண்ணமாக, சான்றோர ...

ஜகாத்..!

ஜகாத்..!

இஸ்லாமியச் சட்டப்படி ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் சொத்தில் ஒரு பகுதியை ஏழையான அண்டை அயலாருக்குக் கொடுக் ...

தர்மம் தலைகாக்கும்…!

தர்மம் தலைகாக்கும்…!

து பற்றி உங்களுக்கு அச்சுறுத்தப்படுகின்றதோ அது உண்மையானதே! மேலும், செயல்களுக்குக் கூலி வழங்குவத ...

ஜகாத்: அது என்ன..?

ஜகாத்: அது என்ன..?

உண்மையான இறைநம்பிக்கையாளர்கள் யாரெனில், அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறப்படும்போது, அவர்களுடைய உள்ளங்கள் ...

பொருளாதார சமநிலைக்கு ஜகாத்..!

பொருளாதார சமநிலைக்கு ஜகாத்..!

ஜகாத்: இஸ்லாத்தின் அதிமுக்கிய பொருளாதாரக் கடமை. அது ஏழைகளுக்கு தீர்வு தரக் கூடியது.செல்வந்தர்க் ...