முன்மாதிரி நாயகன்..!மனிதகுல எழில்வேந்தன்..!!

முன்மாதிரி நாயகன்..!மனிதகுல எழில்வேந்தன்..!!

அவரது தோற்றம் எழில் வாய்ந்ததாக இருந்தது.அவரைவிட சிறந்த ஒழுக்கம் உடையவரை உலகம் காணவில்லை.அனைவரைவ ...

படைப்பாளனின் இறுதிவேதம்!

படைப்பாளனின் இறுதிவேதம்!

படைப்பாளன் நீங்களா? இறைவனா? உங்களைப் படைப்பவன் அல்லாஹ்வே! அகிலங்களின் இறைவனான அல்லாஹ் கூறுகிறான ...

இன்று சர்வதேச புத்தக தினம்!

இன்று சர்வதேச புத்தக தினம்!

உலகை மாற்றியமைத்த பல நூல்களை நீங்கள் வாசித்திருக்கலாம். கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்.ஆனால்,அவை மனிதனி ...

அல்ஃபாத்திஹா

அல்ஃபாத்திஹா

இறைவனின் திருப்பெயரால்… அத்தியாயம் 1 அல்ஃபாத்திஹா முன்னுரை பெயர்: இந்த அத்தியாயத்தின் கரு ...

அல் கஹ்ஃபு

அல் கஹ்ஃபு

அல் கஹ்ஃபு அல் கஹ்ஃபு.புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே! அவனே தன்னுடைய அடியார் மீது இந்த வேதத்தை ...

குர்ஆன் ஓதுவதின் சிறப்புகள்..!

குர்ஆன் ஓதுவதின் சிறப்புகள்..!

குர்ஆனை ஓதி அதன்படி அமல் செய்தவரையும், குர்ஆனையும் நாளை மறுமையில் கொண்டு வரப்படும், குர்ஆனின் இ ...

குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு

குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு

குர்ஆனை ஓதி அதன்படி அமல் செய்தவரையும், குர்ஆனையும் நாளை மறுமையில் கொண்டு வரப்படும், குர்ஆனின் இ ...

காலம்!

காலம்!

காலம்!காலத்தின் மீது சத்தியமாக! மனிதன் உண்மையில் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான். ஆனால், எவர்கள் இறை நம ...

வாக்குறுதியின் வல்ல நாயன்..!

வாக்குறுதியின் வல்ல நாயன்..!

– A. முஹம்மது அலி வாக்குறுதி நிறைவேற்றுவதில் அல்லாஹ் மிக்க மேலானவன். மனிதர்கள் மீது அருள் ...

திருக் குர்ஆன் ஓதுவது எப்படி? – 1

திருக் குர்ஆன் ஓதுவது எப்படி? – 1

பெரும்பாக்கியம் நிறைந்தவனாக இருக்கின்றான், தன்னுடைய அடியார் மீது (சத்தியத்தையும், அசத்தியத்தையு ...

பரிந்துரைக்கு பாதை அமைக்கும் குர்ஆன்..!

பரிந்துரைக்கு பாதை அமைக்கும் குர்ஆன்..!

பெரும்பாக்கியம் நிறைந்தவனாக இருக்கின்றான், தன்னுடைய அடியார் மீது (சத்தியத்தையும், அசத்தியத்தையு ...

பரிந்துரைக்கு முன்வரும் புனித வேதம்!

பரிந்துரைக்கு முன்வரும் புனித வேதம்!

பெரும்பாக்கியம் நிறைந்தவனாக இருக்கின்றான், தன்னுடைய அடியார் மீது (சத்தியத்தையும், அசத்தியத்தையு ...

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 9

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 9

அலிஃப் லாம் றா. இவை (தனது கருத்தைத்) தெளிவாக விவரிக்கும் வேதத்தின் வசனங்களாகும். இதனை (அரபிகளாக ...

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 8

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 8

(நபியே!) இதற்கு முன்னர் எந்த வேதத்தையும் நீர் படித்ததில்லை. உம்முடைய கையால் எழுதியதுமில்லை. அவ் ...

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 7

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 7

அரபி இலக்கணம் - பாடம்நபியே!) வஹியின் மூலம் உமக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கும் இந்த வேதத்தை நீர் ஓதுவீ ...

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 6

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 6

(நபியே!) வஹியின் மூலம் உமக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கும் இந்த வேதத்தை நீர் ஓதுவீராக! மேலும், தொழுகைய ...

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 5

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 5

(நபியே!) வஹியின் மூலம் உமக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கும் இந்த வேதத்தை நீர் ஓதுவீராக! மேலும், தொழுகைய ...

திருக் குர்ஆர்னின் தீர்க்கதரிசனம்..!

திருக் குர்ஆர்னின் தீர்க்கதரிசனம்..!

இது அல்லாஹ்வின் வேதமாகும்; இதில் யாதொரு சந்தேகமும் இல்லை, இறையச்சமுடையோர்க்கு (இது) சீரிய வழிகா ...

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 4

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 4

ஹாமீம்.இந்தத் தெளிவான வேதத்தின் மீது சத்தியமாக! நாம் இதனை அரபி மொழியிலுள்ள குர்ஆனாக அமைத்துள்ளோ ...

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 3

அரபி இலக்கணம் – பாடம் 3

இதனை (அரபிகளாகிய) நீங்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு குர்ஆனாக அரபிமொழியில் திண்ணமாக நாம் ...