இந்த அத்தியாயத்தின் கருத்தைக் கவனித்து இதற்கு அல்ஃபாத்திஹா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அல்ஃபாத்திஹா

இறைவனின் திருப்பெயரால்… அத்தியாயம் 1 அல்ஃபாத்திஹா முன்னுரை பெயர்: இந்த அத்தியாயத்தின் கரு ...

கதீஜா பிராட்டியாருடன் காவிய மணவாழ்க்கை

அண்ணலார் (ஸல்) அழகிய வரலாறு..! – 9

அண்ணலார் (ஸல்) அழகிய வரலாறு..! – 9 அண்ணலார் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் பரம்பரையும் அன்னாரின் தூது ...

எத்துணைமகிழ்ச்சிகரமானதருணங்கள்அவை

கொஞ்சும் மழலைகள்!

எத்துணை மகிழ்ச்சிகரமான தருணங்கள்அவை கவனிப்புக்களும் உபசரிப்புக்களும்என்று ஒன்பது மாதகாலம் அழகிய ...

இதுவன்றி, வழிபாடு – தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ப்படுவதில்லை.

ஒளூ ..!

ஒளூ ..!ஷரீஅத்-மார்க்க சட்டத்தில்: ஒளூ எனும் வார்த்தையின் பொருள் வழிபாட்டுக்காக தன்னை தயார்படுத் ...