துஆ-வின் ஒழுங்குகள் அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்) எல்லாப் புகழும் அனைத்துலகிற்கும் ரப் ஆகிய அல்லாஹ்வுக்கே உரியதாகும். அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

துஆ-வின் ஒழுங்குகள்- பிரார்த்தனை 1

துஆ-வின் ஒழுங்குகள்- பிரார்த்தனை 1 அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திரு ...

இறையச்சத்துடன் வாழுங்கள்..!

விதிப்படி எல்லாமே..!

விதிப்படி எல்லாமே..!எங்களுக்கு நீ நேரான வழியைக் காண்பித்தருள்வாயாக! (அவ்வழி) எவர்களுக்கு நீ அர ...

தேகசுத்தியின்போது தவறுகள்..!

தேகசுத்தியின்போது தவறுகள்..! 2

தேகசுத்தியின்போது தவறுகள்..! 2 ...

தேகசுத்தியின்போது தவறுகள்..!

தேகசுத்தியின்போது தவறுகள்..!

தேகசுத்தியின்போது தவறுகள்..!இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! தொழுகைக்காகச் செல்லும்போது உங்கள் முகங்கள ...

வரலாற்றுத் தவறுகள் திருத்தப்பட வேண்டும். உண்மையில் வரலாறு என்பது மேற்கத்தேய வரலாறாக இன்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது

ஹிஜ்ரத் – புலம் பெயர்தல் – வரலாற்றுத் திருப்புமுனை!

ஹிஜ்ரத் - புலம் பெயர்தல் - வரலாற்றுத் திருப்புமுனை!எவன் ஜிஹாத் செய்கின்றானோ அவன் தன்னுடைய நன்மை ...

ஒரு உம்ரா, மறு உம்ரா வரையுள்ள சிறுபாவங்களுக்குப் பரிகாரமாகும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹஜ்ஜின் கூலி சுவனமாகும்.

ஹஜ் எப்படி? 2

ஹஜ் எப்படி? 2 ஏன் ஈ, அவர்களிடமிருந்து எதையேனும் பறித்துக்கொண்டு போனாலும்கூட அதனிடமிருந்து அதனை ...

புனித ஹஜ் கடமையினை நிறைவேற்ற இருக்கும் சகோதரர்களே!

ஹஜ் எப்படி?

ஹஜ் எப்படி? மனிதர்களே! ஓர் உவமை கூறப்படுகின்றது; அதனை மிகக் கவனத்துடன் கேளுங்கள்: அல்லாஹ்வை விட ...

சகிப்பின் மேன்மை

சகிப்பின் மேன்மை..!

சகிப்பின் மேன்மை.பிறகு, எவர் நம்பிக்கையாளராய்த் திகழ்ந்து நற்செயல்கள் புரிகின்றாரோ அவருடைய உழைப ...

பசி வந்தால் பத்தும் பறக்கும் என்பார்கள்

சாப்பிடப் போறீங்களா..?

சாப்பிடப் போறீங்களா..? றைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! உங்கள் மீதுள்ள கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக நிறைவேற ...