ஃபிக்ஹ் – இஸ்லாமிய சட்ட வழிகாட்டி பகுதி 1 தூய்மையும் தொழுகையும் 2

ஃபிக்ஹ் – இஸ்லாமிய சட்ட வழிகாட்டி
பகுதி 1 வரையறைகள்
வரையறைகள்

வரையறைகள்

தூய்மையும் தொழுகையும்
நாதியா இப்லாக்
தமிழில்: மு.அ. அப்துல் முஸவ்விர்
1.1 வரையறைகள்
ஷரீஅத்: இஸ்லாமிய இறைநம்பிக்கையின் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய திருக் குர்ஆன் மற்றும் நபிவழி மூலம் தரப்பட்ட இறைவழிகாட்டுதல்களைக் குறிக்கும்.இறைநம்பிக்கை மற்றும் அதன் செயல்முறை வெளிப்பாடு ஆகியவற்றையும் இது தன்னுள் கொண்டது.
ஃபிக்ஹ்: ஆதாரப்பூர்வமான மூலங்களிலிருந்து பிரித்து பெறப்பட்ட, மார்க்க வழிமுறைகளுக்கான சட்ட வடிவைக் குறித்துப் பேசும் அறிவியல் இது.இன்னொரு வார்த்தைகளில் சொல்வதென்றால், மனித அறிவுக்கு எட்டும் வகையில் செயல்ரீதியாக அமல்படுத்தப்படும் ஷரீஅத் எனும் மார்க்க சட்டங்கள் இவை!
1.2 இஸ்லாமிய சட்டங்கள்-ஷரீஅத்-துக்கும் மனித சட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள்!
1. இறை மூலத்துக்கும் மனித மூலத்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்
2. இம்மை-மறுமையில் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கும் இம்மையில் மட்டும் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.
3. தனிப்பட்ட ஆளுமைக்காக அல்லாஹ்விடத்தில் தர வேண்டிய சுயகணக்கிற்கும் சட்டங்களுக்கு விசுவாசமாக இருத்தலுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.
4. படைப்பினங்களுக்கு பயன்தரக்கூடிய வகையிலான சரியான அளவுகோலுக்கும் பயனுள்ளதோ அல்லது பயனற்றதோ அமையக்கூடிய பொதுக்குருத்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்!
1.3 இஸ்லாமிய சட்டம்-ஷரீஅத்-தின் அடிப்படைகள்!
1. இம்மை மற்றும் மறுமை இரண்டிலும் அடியார்களின் நலனைக் கருத்திற் கொள்ளுதல்.
2. சட்டதிட்டங்களை ஆளுமையுடன் தொடர்புபடுத்துதல்.அதன் வாயிலாக அவற்றை இலகுவாகப் பின்பற்றச் செய்தல்.
3. படிப்படியான மற்றும் முற்போக்கான சட்ட அமலாக்கம்!
4. கடினப்போக்கைத் தவிர்த்தல்
5. நீதியை நிலைநாட்டுதல்
1.4 ஃபிக்ஹ் – சட்டங்களின் மூலாதாரங்கள்
1. அடிப்படை, ஆரம்ப மூலாதாரங்கள்: திருக் குர்ஆன் மற்றும் சுன்னா எனும் நபிவழி.
2. அடுத்த நிலை மூலாதாரங்கள்: பொதுக் கருத்துக்கள் (இஜ்மா), ஒத்தக் கருத்துக்கள் (கியாஸ்)
1.5 ஃபிக்ஹ் – சட்டங்களின் கிளைகள்
ஃபிக்ஹ் நூல்கள் (திருக்குர்ஆன்,நபிவழி, பொதுக் கருத்துக்கள் (இஜ்மா), ஒத்தக் கருத்துக்கள் (கியாஸ்) ஆகியவற்றில் தெளிவாகவும்,நுணுக்கமாகவும் பெறப்பட்ட சட்டதிட்டங்கள் அடங்கியது) பல்வேறு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:-
எண் கிளை பொருள் உதாரணங்கள்
1. அல்-இபாதா (வணக்க வழிபாடுகள்)
வணக்க,வழிபாடுகளை நிறைவேற்றுவது எப்படி என்பதற்கான சட்டதிட்டங்களை உள்ளடக்கியது.
தஹாரா-ஸலாத்-ஜகாத்-ஸியாம்.
2. அல்-அஹ்வால் இஷ-ஷக்ஸியாஹ் (தனிப்பட்ட உறவுகள்)
குடும்பவியல் குறித்த சட்டதிட்டங்களை உள்ளடக்கியது.
திருமணம்-விவாகவிலக்கு-பாதுகாப்புக்கான பொறுப்புக்கள்.. முதலியன.
3. அல்-மு’அமலாத் (பொருளாதாரம்)
மக்களுக்கிடையிலான பரஸ்பர உறவுமுறைகள் குறித்த சட்டதிட்டங்கள். வணிகம்,வட்டி,முதல்,வாங்குதல் மற்றும் வாடகை,தயாரிப்புக்கள்,தரகு,ஊழடடயவநசயடள,குழரனெ,கடன்கள்-வெகுமதிகள்,முதலீடுகள்,பங்குடைமை,சொத்துக்கள்,வேளாண்மை
4. அஹ்காம் ஸல்தானியா (அரசாங்க நீதித்துறை சட்டதிட்டங்கள்)
ஆட்சியாளர்-ஆளுநருக்குரிய விதிமுறைகள் மற்றும் கடமைகள்
ஆட்சியாளர்களுக்கும் குடிமக்களுக்கும் இடையிலான தொடர்புகள்
நீதியை நிலைநாட்டுதல்,சட்டங்களை அமல்படுத்துதல் அல்லது ரத்து செய்தல்.
ஆட்சியாளர்களுக்குக் கட்டுப்படுதல்.. அவர்கள் அல்லாஹ்வின் வாக்குக்கு
அல்லது மார்க்கத்துக்கு மாறு செய்யயாத வரை..!
5. அல்-‘ஒகோபாத் (குற்றவியல் சட்டங்கள்)
குற்றவாளிகளைத் தண்டித்தல்,பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுக்கத்தை நிலைநாட்டுதல்
திருட்டு,கொலை,கொள்ளை,அவதூறு,வழிப்பறி,மது, உறுதிமொழிகள் மற்றும்
பரிகாரங்கள்,தீர்ப்புக்கள்,சாட்சிகள்!
6. சர்வதேச உறவுகள்
போர்,சமாதானம் மற்றும் சர்வதேச உறவுகளுக்கான சட்டதிட்டங்கள்
7. நடத்தை-நெறிமுறைகள்
அழகிய குணநலன்களைப் பேணுதல்,அடக்கம் வெறுக்கத்தக்க மற்றும் தீய
நடத்தைகளுக்கு எதிரான எச்சரிக்கைகள்.
அட்டவணை 1 ஃபிக்ஹ் – இஸ்லாமிய சட்டதிட்டங்களின் கிளைகள்
எனவே, இஸ்லாமிய சட்டம் – ஃபிக்ஹ் தனிமனித மற்றும் சமூக வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் உள்ளடக்கியிருப்பது தெளிவாகின்றது.

Related Post