ஓ.., பெண்ணே..! – 2

கஞ்சத்தனம் வேண்டாம்! கண்ணே! செல்வத்தின் சிறப்பை அறியாமல் சிலர் வீண்விரயம் செய்கின்றனர். காசை நீ ...

Read More
ஓ., மங்கையரே..! இஸ்லாத்தில் தடை என்ன உங்களுக்கு..?

ஓ., மங்கையரே..!

ஓ., மங்கையரே..! இஸ்லாத்தில் தடை என்ன உங்களுக்கு..?பொதுவாக இஸ்லாத்தில் மகளிர் நிலை குறித்து உலகம ...

Read More