ஜகாத்..!

ஜகாத்..!

இஸ்லாமியச் சட்டப்படி ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் சொத்தில் ஒரு பகுதியை ஏழையான அண்டை அயலாருக்குக் கொடுக் ...

ரமளான் பாடம் – 5

ரமளான் பாடம் – 5

இவ்வாறே (கட்டுப்பாட்டுடன்) தங்களைக்காத்து பயபக்தியுடையோர் ஆவதற்காக அல்லாஹ் தன்னுடைய சான்றுகளைத் ...

புனித ரமளான் ஐயங்கள்-தெளிவுகள் -4

புனித ரமளான் ஐயங்கள்-தெளிவுகள் -4

ரமழான் மாதத்தின் முதல் நாள் ரமழான் பிறை கண்டதை அறிவிப்பதற்கு முன்னரே ஒரு மனிதர் தூங்கிவிட்டார். ...

ரமளான் பாடம் – 4

ரமளான் பாடம் – 4

இவை அல்லாஹ்வினால் விதிக்கப்பட்ட வரம்புகளாகும். எவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ் ...

புனித ரமளான் ஐயங்கள்-தெளிவுகள் -3

புனித ரமளான் ஐயங்கள்-தெளிவுகள் -3

ஒரு சிறிய பெண் பிள்ளைக்கு மாதத்தீட்டு ஏற்பட்டுவிட்டது. அவள் அறியாமை காரணமாக அந்நாட்களில் நோன்பு ...

ரமளான் பாடம் – 3

ரமளான் பாடம் – 3

கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சுவனப் பூங்காக்களில் அவன் நுழையவைப்பான். அவற்றில் அவர்கள் நிலைய ...

புனித ரமளான் ஐயங்கள்-தெளிவுகள் -2

புனித ரமளான் ஐயங்கள்-தெளிவுகள் -2

லகளாவிய முஸ்லிம் உம்மத்தின் ஒற்யுறுமையைக் கருத்திற் கொண்டு ‘மக்கா’ பிறையை மையமாகக் கொண்டு ரமழான ...

ரமளான் பாடம் – 2

ரமளான் பாடம் – 2

இவை அல்லாஹ்வினால் விதிக்கப்பட்ட வரம்புகளாகும். எவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ் ...

தர்மம் தலைகாக்கும்…!

தர்மம் தலைகாக்கும்…!

து பற்றி உங்களுக்கு அச்சுறுத்தப்படுகின்றதோ அது உண்மையானதே! மேலும், செயல்களுக்குக் கூலி வழங்குவத ...

புனித ரமளான் ஐயங்கள்-தெளிவுகள் -1

புனித ரமளான் ஐயங்கள்-தெளிவுகள் -1

நம்பிக்கை கொண்டோரே! நீங்கள் (அல்லாஹ்வை) அஞ்சி நடப்பதற்காக உங்களுக்கு முன்பிருந்தோர் மீது விதியா ...

ரமளான் பாடம் – 1

ரமளான் பாடம் – 1

இறைநம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன் இருந்த (நபிமார்களைப் பின்பற்றிய)வர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட ...

அல்லாஹ்வை திக்ரு செய்யும் ஒழுங்கு முறைகள்..!

அல்லாஹ்வை திக்ரு செய்யும் ஒழுங்கு முறைகள்..!

அந்த நாள் வரத்தான் போகின்றது. அன்று, கருணை மிக்க இறைவனின் திருமுன் இறையச்சமுள்ள மக்களை, விருந்த ...

ஜகாத்: அது என்ன..?

ஜகாத்: அது என்ன..?

உண்மையான இறைநம்பிக்கையாளர்கள் யாரெனில், அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறப்படும்போது, அவர்களுடைய உள்ளங்கள் ...

தொழுகையின் உன்னத தாத்பர்யங்கள்..!

தொழுகையின் உன்னத தாத்பர்யங்கள்..!

தொழுகை என்பது படைப்பாளனுக்கும் படைப்பினத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு தொடர்பு ஆகும். இதில் வேறெந்த மூ ...

புனித ரமளானின் உன்னத தாத்பர்யம்.!

புனித ரமளானின் உன்னத தாத்பர்யம்.!

இறைநம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன் இருந்த (நபிமார்களைப் பின்பற்றிய)வர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட ...

விருந்தாளியல்ல, இந்த மாதந்தான்..!

விருந்தாளியல்ல, இந்த மாதந்தான்..!

ரமளான் மாதம் எத்தகையதென்றால், அம்மாதத்தில்தான் மனிதர்களுக்கு (முழுமையான) வழிகாட்டியாகவும், மேலு ...

திறவுகோல்..!

திறவுகோல்..!

அலிஃப். லாம். மீம். இது அல்லாஹ்வின் வேதமாகும்; இதில் யாதொரு சந்தேகமும் இல்லை, இறையச்சமுடையோர்க் ...

ரமளான் சாலை..!

ரமளான் சாலை..!

இன்னும் “அல்லாஹ்வையும் இறுதி(த் தீர்ப்பு) நாளையும் நம்பியிருக்கிறோம்” எனக் கூறுவோர் சிலரும் மனி ...

வசந்த விரதம்..!

வசந்த விரதம்..!

நோன்புக்கால இரவில் நீங்கள் உங்கள் மனைவியருடன் கூடுவது உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு விட்டது. அவர் ...

இறைநம்பிக்கையாளர்களே!

இறைநம்பிக்கையாளர்களே!

இறைநம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன் இருந்த (நபிமார்களைப் பின்பற்றிய)வர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட ...