தூய்மையும் தொழுகையும் – 3

தூய்மையும் தொழுகையும் – 3

நாதியா - தமிழில்:மு.அ. அப்துல் முஸவ்விர் தூய்மையும் தொழுகையும் – 3 1.1 வரையறைகள் தூய்மையும் தொழ ...

தூய்மையும் தொழுகையும் – 2

தூய்மையும் தொழுகையும் – 2

தூய்மையும் தொழுகையும் – 2 ஃபிக்ஹ் - இஸ்லாமிய சட்ட விளக்கம் ஒரு பார்வை.இதுவும் ஒரு வேதமாகும். இத ...

தூய்மையும் தொழுகையும் – 1

தூய்மையும் தொழுகையும் – 1

தூய்மையும் தொழுகையும் - 1 புகழனைத்தும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே உரித்தாகுக!சாந்தியும் சமாதானமும் நம்ப ...

கற்பென்ன.., காரிகையருக்கு மட்டுமா..?

கற்பென்ன.., காரிகையருக்கு மட்டுமா..?

கற்பென்ன.., காரிகையருக்கு மட்டுமா..? மனித வாழ்வின் மானம் காக்கும் உன்னத பண்பு கற்பொழுக்கம்..!அத ...

அல்-ஃபாத்திஹா

அல்-ஃபாத்திஹா

அல்-ஃபாத்திஹா..அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிற ...

அதிகாலைத் தொழுகையும் நடுத்தொழுகையும்….!

அதிகாலைத் தொழுகையும் நடுத்தொழுகையும்….!

அதிகாலைத் தொழுகையும் நடுத்தொழுகையும்....!புத்திசுவாதீனமுள்ள ஒவ்வொரு (ஆண்-பெண்) மனிதர் மீது கடமை ...

நோயாளியும், தொழுகையும்.,!

நோயாளியும், தொழுகையும்.,!

நோயாளியும், தொழுகையும்.,!தினசரி ஐவேளை தொழுகை என்பது, உங்கள் வீட்டின் எதிரே ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிர ...

தொழுகை – விளக்கம்! – 1

தொழுகை – விளக்கம்! – 1

தொழுகை - விளக்கம்! - 1, எதிரிகள் குறித்து அச்சம் நீங்கிவிட்டால் தொழுகையை முழுமையாக நிறைவேற்றுங் ...

ருகூஉ-ஸஜ்தா சரியாக செய்யுங்கள்..!

ருகூஉ-ஸஜ்தா சரியாக செய்யுங்கள்..!

எனவே, இவர்கள் போக்கிலேயே இவர்களை விட்டுவிடும்; மேலும், எதிர்பார்த்திரும்; இவர்களும் எதிர்பார்த் ...

சிரம் பணிதல்..!

சிரம் பணிதல்..!

நம்முடைய வசனங்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்பவர்கள் யாரெனில், அவ்வசனங்களை அவர்களுக்கு ஓதிக்காட்டி, அறி ...

வட்டி ஒரு கொடுமை!

வட்டி ஒரு கொடுமை!

உண்மையில் அல்லாஹ் வியாபாரத்தை (ஹலால்) அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும்; வட்டியை (ஹராம்) தடுக்கப்பட்டதாகவு ...

புன்னகை :சில மருத்துவ உண்மைகள்

புன்னகை :சில மருத்துவ உண்மைகள்

மேலும், எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல்கள் புரிந்திருப்பார்களோ அவர்களை நாம் திண்ணமாக, சான்றோர ...

ஒரு புனித நாள்..! – 2

ஒரு புனித நாள்..! – 2

இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! வெள்ளிக்கிழமை யன்று தொழுகைக்காக அழைக்கப்படும்போது அல்லாஹ்வை நினைவுகூர ...

அரஃபா நோன்பு..!

அரஃபா நோன்பு..!

அரஃபா நாளில் நோன்பு நோற்பது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "அது கடந்த ...

ஹஜ்: ஒரு வரலாற்று செய்தி..!

ஹஜ்: ஒரு வரலாற்று செய்தி..!

நாம் இப்ராஹீமுக்கு (கஅபா எனும்) இந்த ஆலயத்தின் இடத்தை பின்வரும் கட்டளையுடன் நிர்ணயம் செய்து கொட ...

பிராணிகளைப் பலியிடுதல்..!

பிராணிகளைப் பலியிடுதல்..!

கூறுவீராக: “நிச்சயமாக, எனது தொழுகையும் என்னுடைய வழிபாடுகளும் என்னுடைய வாழ்வும் என்னுடைய மரணமும் ...

புனித ஹஜ் கிரியைகள் -ஓர் அறிமுகம்

புனித ஹஜ் கிரியைகள் -ஓர் அறிமுகம்

புனித ஹஜ் கடமையை கடமையை நிறைவேற்றுபவர் மேற்கொள்ள வேண்டிய கிரியைகள் குறித்து ஒரு சுருக்க விளக்கத ...

இதோ, வந்துவிட்டேன் இறைவா..!

இதோ, வந்துவிட்டேன் இறைவா..!

ஹஜ் செய்திட மக்களுக்குப் பொது அறிவிப்புச் செய்வீராக! அவர்கள் வெகு தூரமான இடங்களில் இருந்தெல்லாம ...

ஒரு புனித நாள்..!

ஒரு புனித நாள்..!

இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! வெள்ளிக்கிழமை யன்று தொழுகைக்காக அழைக்கப்படும்போது அல்லாஹ்வை நினைவுகூர ...

ஹஜ்ஜின் வரலாறு..!

ஹஜ்ஜின் வரலாறு..!

அவனியில் எங்கும் காண முடியா ஓர் உன்னத மாநாடு..! சகோதரத்துவத்தின் அத்தகு உச்சி மோர்தலால், சாத்தா ...