ஃபிக்ஹ் – இஸ்லாமிய சட்ட வழிகாட்டி பகுதி -1 தூய்மையும் தொழுகையும் 1

ஃபிக்ஹ் – இஸ்லாமிய சட்ட வழிகாட்டி பகுதி -1 தூய்மையும் தொழுகையும் 1 தூய்மையும் தொழுகையும் ...

Salath

தொழுகையை விடுபவர்களே..!

தொழுகையை விடுபவர்களே..! அல்லாஹ்வைத் துதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது வானங்களில் உள்ள, பூமியில் உள்ள ...

கடன் என்பதன் உண்மையான பொருள் நம்மில் பலருக்குத் தெரிவதில்லை.

கடன் – ஒரு பார்வை

கடன் என்பதன் உண்மையான பொருள் நம்மில் பலருக்குத் தெரிவதில்லை. ஆதாலால் அதன் மாயையலை; வீழ்ந்து விட ...

நம்பிக்கை கொண்டோர் மீது தொழுகையானது நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமையாகவுள்ளது

தொழுகையையா விடுகின்றீர்..?

தொழுகையையா விடுகின்றீர்..?ஸாத், அறிவுரை நிறைந்த குர்ஆனின் மீது சத்தியமாக! ...

தேகசுத்தியின்போது தவறுகள்..!

தேகசுத்தியின்போது தவறுகள்..! 2

தேகசுத்தியின்போது தவறுகள்..! 2 ...

இறை நம்பிக்கை

இறைநம்பிக்கையின் தாத்பர்யம்..!

அபூ அப்துல்லலாஹ் இறைநம்பிக்கையின் தாத்பர்யம்..! ஈமானுக்கு மரியாதை மேலும், நான் அவர்களுக்கு அவகா ...

தொழுகையை முறையாகக் கடைப்பிடித்தும்; ஜகாத் கொடுத்தும் வாருங்கள்;

தொழுகையும் ஜகாத்தும்..!

தொழுகையும் ஜகாத்தும்..! வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவனும், வானவர்களைத் தூது கொண்டு செல்பவர்கள ...

கடமைகள் அனைத்திலும் முதன்மையான கடமை தொழுகையாகும்.

ஏன் தொழ வேண்டும்..?

ஏன் தொழ வேண்டும்..? இது உம்மீது இறக்கியருளப்பட்டிருக்கும் வேதமாகும். எனவே, இதனைப் பற்றி உமது உள ...

நோயாளியும், தொழுகையும்.,

நோயாளியும், தொழுகையும்.,!

நோயாளியும், தொழுகையும்.,!தினசரி ஐவேளை தொழுகை என்பது, உங்கள் வீட்டின் எதிரே ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிர ...

நீங்கள் தொழுகையை நிறைவேற்றிவிட்டால்

தொழுகை – விளக்கம்! – 1

தொழுகை - விளக்கம்! - 1, எதிரிகள் குறித்து அச்சம் நீங்கிவிட்டால் தொழுகையை முழுமையாக நிறைவேற்றுங் ...

ருகூவையும் ஸுஜூதையும் பூரணமாகச் செய்யாத ஒரு மனிதரை

ருகூஉ-ஸஜ்தா சரியாக செய்யுங்கள்..!

எனவே, இவர்கள் போக்கிலேயே இவர்களை விட்டுவிடும்; மேலும், எதிர்பார்த்திரும்; இவர்களும் எதிர்பார்த் ...

வெள்ளிக்கிழமை

ஒரு புனித நாள்..! – 2

இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! வெள்ளிக்கிழமை யன்று தொழுகைக்காக அழைக்கப்படும்போது அல்லாஹ்வை நினைவுகூர ...