ஜகாத் என்பது இஸ்லாத்தைத் தாங்கி நிற்கும் தூண்களில் ஒன்றாகு

ஜகாத் – விரிவான விளக்கம்!

ஜகாத் - விரிவான விளக்கம்!திண்ணமாக, இறைநம்பிக்கையாளர்கள் வெற்றி பெற்றுவிட்டனர். அவர்கள் எத்தகையவ ...

தொழுகையை முறையாகக் கடைப்பிடித்தும்; ஜகாத் கொடுத்தும் வாருங்கள்;

தொழுகையும் ஜகாத்தும்..!

தொழுகையும் ஜகாத்தும்..! வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவனும், வானவர்களைத் தூது கொண்டு செல்பவர்கள ...

வருடத்தில் ஒரு மாதம் நோன்பு நோற்றல்

எஜமானன் அல்லாஹ்..!

–  ஷேக் ஸாலேஹ் உஸைமீன் – ஹூதா – தொகுப்பு அப்துல் முஸவ்விர் அடிப்படைக் கடமைகள் ...

இஸ்லாமியச்

ஜகாத்..!

இஸ்லாமியச் சட்டப்படி ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் சொத்தில் ஒரு பகுதியை ஏழையான அண்டை அயலாருக்குக் கொடுக் ...