ஹலால் உணவு விழிப்பு உணர்வு..!

ஹலால் உணவு விழிப்பு உணர்வு..!

'முஸ்லிமல்லாதமேலை நாடுகளில்கூட குறைந்தபட்சம் உடல் மற்றும் சமூக நலன் கருதி ஹலால் - ஆகுமான உணவுமு ...

IPC- திருக் குர்ஆன் மனனப் போட்டி பரிசளிப்பு விழா..!

IPC- திருக் குர்ஆன் மனனப் போட்டி பரிசளிப்பு விழா..!

IPC சார்பாக புனித ரமளானில் நடைபெற்ற 11-ஆவது திருக் குர்ஆன் மனனப் பாட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக ...