ஒரு புனித நாள்..!

ஒரு புனித நாள்..!

இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! வெள்ளிக்கிழமை யன்று தொழுகைக்காக அழைக்கப்படும்போது அல்லாஹ்வை நினைவுகூர ...

தொழுகையின் உன்னத தாத்பர்யங்கள்..!

தொழுகையின் உன்னத தாத்பர்யங்கள்..!

தொழுகை என்பது படைப்பாளனுக்கும் படைப்பினத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு தொடர்பு ஆகும். இதில் வேறெந்த மூ ...

திறவுகோல்..!

திறவுகோல்..!

அலிஃப். லாம். மீம். இது அல்லாஹ்வின் வேதமாகும்; இதில் யாதொரு சந்தேகமும் இல்லை, இறையச்சமுடையோர்க் ...

கிப்லா மாற்றம்..!

கிப்லா மாற்றம்..!

(நபியே!) உம்முடைய முகம் (அடிக்கடி) வானத்தை நோக்குவதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதோ நீர் ...

வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு!–3

வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு!–3

வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு!வெள்ளிக் கிழமை என்பது ஒரு மாபெரும் சிறப்பு நாள்..! முஸ்லிம்களின் வணக்கத் ...

தொழுகையில் நிகழும் சில தவறுகள்..!-3

தொழுகையில் நிகழும் சில தவறுகள்..!-3

ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் எவர்கள் முஸ்லிம்களாகவும், நம்பிக்கையாளர்களாகவும், கீழ்ப்படிபவர்களாகவும ...

வெள்ளிக் கிழமையின் சிறப்புக்கள்!

வெள்ளிக் கிழமையின் சிறப்புக்கள்!

இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! வெள்ளிக்கிழமை யன்று தொழுகைக்காக அழைக்கப்படும்போது அல்லாஹ்வை நினைவுகூர ...

தொழுகையில் நிகழும் சில தவறுகள்..!-2

தொழுகையில் நிகழும் சில தவறுகள்..!-2

தொழுகை என்பது இறைவனுடன் நாம் நடத்தும் உரையாடலாக இருக்கின்றது ஒரு விதத்தில்..! எனவே, அவற்றில் எம ...

வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு!–2

வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு!–2

வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு!வெள்ளிக் கிழமை என்பது ஒரு மாபெரும் சிறப்பு நாள்..! முஸ்லிம்களின் வணக்கத் ...

வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு!

வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு!

வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு!வெள்ளிக் கிழமை என்பது ஒரு மாபெரும் சிறப்பு நாள்..! முஸ்லிம்களின் வணக்கத் ...

தொழுகையில் நிகழும் சில தவறுகள்..!

தொழுகையில் நிகழும் சில தவறுகள்..!

தொழுகை என்பது இறைவனுடன் நாம் நடத்தும் உரையாடலாக இருக்கின்றது ஒரு விதத்தில்..! எனவே, அவற்றில் எம ...

தொழுகையின் வலிமை..! கண்ணீரைச் சேமித்து..!!

தொழுகையின் வலிமை..! கண்ணீரைச் சேமித்து..!!

  – பி. எம். கமால்,கடையநல்லூர் தொழுகை – ஆன்மப் பெண்மகள் ஆண்டவன் ஒருவனுக்கே தன் ...

ஒளூ ..!

ஒளூ ..!

ஒளூ ..!ஷரீஅத்-மார்க்க சட்டத்தில்: ஒளூ எனும் வார்த்தையின் பொருள் வழிபாட்டுக்காக தன்னை தயார்படுத் ...