ஒரு உண்மை அழைப்பாளரின் இழப்பு..!

ஒரு உண்மை அழைப்பாளரின் இழப்பு..!

குவைத்-தைச் சேர்ந்தவரான அப்துர் ரஹ்மான் அல்-சுமைத் அவர்கள் ஒரு மருத்துவர் மட்டுமல்ல, சிறந்த அறி ...