நான் ஏன் இஸ்லாத்தை ஏற்றேன்?

New Muslim Taluval 1நான் ஏன் இஸ்லாத்தை ஏற்றேன்? என்பது குறித்து நாத்திகராக இருந்து பின்னர் பவுத்தராக மாறி,பின்னர் தற்போது முஸ்லாமாக ஏகஇறைகொள்கையை ஏற்றிருக்கும் முன்னாள் பெரியார்தாசன் ஆகிய டாக்டர். அப்துல்லாஹ் அவர்களின் பேட்டி.,!

httpv://youtu.be/0jNv9Qa29E4

 

Related Post