மார்க்கத்தைப் பற்றிப்பிடிப்பதோடு நற்காரியங்களைச் செய்ய வேண்டும்.

இஸ்லாமிய உறுதி வேண்டும்…!

கூறுவீராக: “நிச்சயமாக, எனது தொழுகையும் என்னுடைய வழிபாடுகளும் என்னுடைய வாழ்வும் என்னுடைய மரணமும் ...

இஸ்லாமிய மைதானத்தில் இன்னுமொரு வீரன்..!

இஸ்லாமிய மைதானத்தில் இன்னுமொரு வீரன்..!

இஸ்லாமிய மைதானத்தில் இன்னுமொரு வீரன்..! அலை அலையாய் இஸ்லாத்தை நோக்கி.... இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்க ...