மாறினார் மோனிகா…!

மாறினார் மோனிகா…!

மனிதர்களே, உங்களை ஓர் ஆன்மாவிலிருந்து படைத்த உங்களின் இறைவனுக்கு நீங்கள் அஞ்சுங்கள். மேலும், அத ...

திண்ணமாக நான் இணைவைப்பாளனாக இருக்கவில்லை!

திண்ணமாக நான் இணைவைப்பாளனாக இருக்கவில்லை!

இந்த மூன்று அம்சங்களைக் குறித்து சேஷாசலம்,பெரியார்தாசன்,சித்தார்த்தன் - ஆகியோர் எத்தகைய மனநிலை ...

சேஷாசலத்திலிருந்து…. பெரியார்தாசன்… அப்துல்லாஹ்..!

சேஷாசலத்திலிருந்து…. பெரியார்தாசன்… அப்துல்லாஹ்..!

ஒரு மனிதன் உண்மை சமயத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது என்னைப் பொறுத்தவரையில் ஒரு சாதாரண விஷயம்.அதில் ப ...

நிராகரிப்பின் நாசத்திலிருந்து.., நம்பிக்கையின் நிழல் வரை..! – 1

நிராகரிப்பின் நாசத்திலிருந்து.., நம்பிக்கையின் நிழல் வரை..! – 1

புறத்தே காணும் விளைவுகளோடு போராடிக் கொண்டிருக்கின்றான் மனிதன், அந்த விளைவுகளின் காரண காரியங்களை ...

நான் ஏன் முஸ்லிமானேன்..?

நான் ஏன் முஸ்லிமானேன்..?

இறைவன் எப்போது யாருக்கு அருள் புரிவான் என தெரியாது..! கடந்த சில ஆண்ட முன், அண்ணலார் (ஸல்) அவர்க ...

இது என் சுய விருப்பம்…!

இது என் சுய விருப்பம்…!

காரிருள் மிக்க உலகத்தை நேர்வழியின்பால் திருப்பி அழகிய சோலைவனமாய் ஆக்குவது இஸ்லாம். அந்த இஸ்லாத் ...

அறியாமையில் நிலைத்திருக்க விரும்பவில்லை ..!

அறியாமையில் நிலைத்திருக்க விரும்பவில்லை ..!

நிச்சயமாக நாம் மனிதனை மி;க்க அழகான அமைப்பில் படைத்திருக்கின்றோம். இவ்வாறு மனிதப் படைப்பின் தாத் ...

சாட் ரூம்  வழியே சத்தியத் தழுவல்..!

சாட் ரூம் வழியே சத்தியத் தழுவல்..!

நீங்கள் சிறுவர்களாக இருக்கும் போது, பெரியவர்கள் சொல்வதை, செய்வதை எல்லாம் எவ்வித தவறும் இல்லாமல் ...

உண்மைத் தொண்டு..!ஏகஇறைபால் மீண்டு..!!

உண்மைத் தொண்டு..!ஏகஇறைபால் மீண்டு..!!

உண்மைத் தொண்டுக்கு என்றும் வெகுமதி உண்டு.. உலகம் அறியும் கண்கூடாகக் கண்டு.. அதன் தாக்கம் வெற்றி ...

இஸ்லாத்தை ஏற்ற இங்கிலாந்து பெண்மணி..!

இஸ்லாத்தை ஏற்ற இங்கிலாந்து பெண்மணி..!

மனிதர்களே! உங்களையும் உங்களுக்கு முன்னிருந் தோரையும் படைத்த உங்கள் இறைவனுக்கே அடிபணியுங்கள்! (அ ...