எத்துணைமகிழ்ச்சிகரமானதருணங்கள்அவை

கொஞ்சும் மழலைகள்!

எத்துணை மகிழ்ச்சிகரமான தருணங்கள்அவை கவனிப்புக்களும் உபசரிப்புக்களும்என்று ஒன்பது மாதகாலம் அழகிய ...

Read More
இறைவனிடமிருந்து இவ்வளவு எளிதாக நன்மையைப் பெற்றுத்தரும் ஒரு வாழ்வியல் நெறி வேறெந்த சமுதாயத்திலும் சொல்லப்பட்டதில்லை என்பது தெளிவு.

புன்னகை தர்மம்…! -2

மேலும், நீ அவர்களைத் தீமைகளிலிருந்து காப்பாற்றுவாயாக! மறுமை நாளில் எவரை நீ தீமைகளிலிருந்து காப் ...

Read More
நீங்கள் நேசிக்கும் பொருள்களிலிருந்து தானம் செய்யாதவரை நீங்கள் நன்மை அடைய மாட்டீர்கள்;.

புன்னகை தர்மம்…!

மேலும், எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல்கள் புரிந்திருப்பார்களோ அவர்களை நாம் திண்ணமாக, சான்றோர ...

Read More
மனித இரத்தம் புனிதமானது.

கொடுமைகள் களைய..!

மனிதாபிமானம் என்பது நாட்கள் பார்த்து வருவதல்ல..! அது மனித உரிமைகளின் தாத்பர்ய உணர்வுகள் தொடர்பு ...

Read More
ஒரு முஸ்லிம் இளைஞன்

இளைய வெற்றி!

இளைய சமூகம் என்பது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் வெற்றிக்கு முதுகெலும்பு போன்றது.அந்த சமூகம் சரியான பாத ...

Read More