வெள்ளிக்கிழமை

ஒரு புனித நாள்..! – 2

இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! வெள்ளிக்கிழமை யன்று தொழுகைக்காக அழைக்கப்படும்போது அல்லாஹ்வை நினைவுகூர ...

Read More