வெறும் ஒரு தினத்தில் சில விஷயங்களை நினைப்பது அல்ல எமது உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு.,!

தந்தையே..!

வெறும் ஒரு தினத்தில் சில விஷயங்களை நினைப்பது அல்ல எமது உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு.,! மாறாக, அனதினமு ...

Read More
உழைப்பாளியின் கூலியை அவன் வியர்வை உலர்வதற்கு முன் கொடுத்துவிடுங்கள் என்றார் நபிகள் நாகம் (ஸல்) அவர்கள்!

உழைப்பாளர் தினம்..!

உழைப்பாளியின் கூலியை அவன் வியர்வை உலர்வதற்கு முன் கொடுத்துவிடுங்கள் என்றார் நபிகள் நாகம் (ஸல்) ...

Read More