சுவனப் பூங்காக்களில் அவன் நுழையவைப்பான்.

ரமளான் பாடம் – 3

கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சுவனப் பூங்காக்களில் அவன் நுழையவைப்பான். அவற்றில் அவர்கள் நிலைய ...

Read More
இதுவன்றி, வழிபாடு – தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ப்படுவதில்லை.

ஒளூ ..!

ஒளூ ..!ஷரீஅத்-மார்க்க சட்டத்தில்: ஒளூ எனும் வார்த்தையின் பொருள் வழிபாட்டுக்காக தன்னை தயார்படுத் ...

Read More

தும்மலின் போது….

நபி (ஸல்) அவர்களுக்கருகில் இரண்டு மனிதர்கள் தும்மினர். அப்போது அவர்களில் ஒருவருக்கு நபி (ஸல்) ...

Read More